O mne

Od roku 1975 posobím ako znalec z odboru stavebníctvo, odvetvie ohodnocovanie nehnuteľností a pozemné stavby zapísaný v zozname, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

Poskytujem služby na východnom Slovensku, Košickom a Prešovskom kraji, no územná pôsobnosť je na celé územie republiky.

V rámci poskytovaných služieb vypracúvavám posudky na stanovenie všeobecnej hodnoty  bytov, rodinných a obytných domov, účelových stavieb pre obchod, kultúru, školstvo, služby a výrobné objekty s príslušnými inžinierskymi sieťami a pozemkami.

Pridaj komentár